bars_gold

Shoto Budo Finland

Finland

(L-R) Markus Takkinen, Kimmo Niikkonen, William Haggerty

Olen Markus Takkinen, 24 vuotias Shoto Budon harrastaja Oulusta. Aloitin harjoittelemisen Kuusamossa vuonna 2000, Kimmo Niikkonen opastuksella ja olen ollut koukussa siitä asti. Viimeiset kolme vuotta olen harjoitellut Oulussa enimmäkseen Jari, Jani ja Marko Ronkaisen kanssa.

Finland

Ensimmäinen kohtaaminen Skotlantilaisten ohjaajien kanssa tapahtui keväällä 2001, kun Billy Haggerty ja Hugh Russell olivat ohjaamassa jo vuotuiseksi muodostuneella Kuusamon kevätleirillä. Leiri oli jännittävä minulle, sillä kyseessä oli ensimmäinen leirini ja leirillä oli myös ensimmäinen graduointini. Siitä lähtien olen tavannut Skotlantilaisia ohjaajia muutaman kerran vuodessa.

Olen vieraillut Skotlannissa kaksi kertaa ja molemmat kerrat ovat olleet mieleenpainuvia. Mieleenpainuvimmat asiat eivät yllättäen liity harjoittelemiseen vaan ihmisiin ja siihen kuinka hyvin meidät on joka kerta otettu vastaan. Mitä tulee harjoittelemiseen olen erityisesti pitänyt ulkona harjoittelemisesta. Harjoitteleminen ulkona märällä nurmikolla ja välillä mudassa on ollut mukava kokemus. Näissä harjoituksissa kaikilla on ollut hauskaa vaikka naama on välillä ollutkin mudassa. Haluaisin joskus olla kiipeämässä vuorelle mistä olen kuulut paljon puhuttavan.

Minun mielestäni Skotlantilaisten ja Suomalaisten opettajien välinen suhde on erittäin tiivis ja heistä on tullut ystäviä pitkän yhteistyön kautta. Tietojen vaihtoa tapahtuu useita kertoja vuodessa, kun Skotlantilaiset ohjaajat vierailevat Suomessa ja Suomalaiset vierailevat Skotlannissa.

Finland

Keväällä Kuusamon leirillä tuli puheeksi, että Shoto Budon nettisivuja ollaan uusimassa ja sivuille ollaan rakentamassa erityinen Suomi-osio. Aihe vaikutti kiinnostavalta sillä Suomalaisten ja Skotlantilaisten välillä on läheinen yhteys. Minua pyydettiin alustavasti mukaan auttamaan Suomi-osion kasaamisessa ja olin heti valmis auttamaan parhaan kykyni mukaan. Asian muhittua kesän yli Richard Price kysyi minulta vieläkö olisin kiinnostunut auttamaan ja haluaisinko ryhtyä Suomen kirjeenvaihtajaksi. Vastausta ei tarvinnut kahdesti miettiä.

(Translation for those of us who as yet do not speak fluent Finnish!)

Finland

My name is Markus Takkinen, I am currently 24 years old and a Shoto Budo practitioner from Oulu. I started training in Kuusamo in 2000 under the guidance of Kimmo Niikkonen and I've been hooked on Shoto Budo ever since. For the last three years I've been training in Oulu mostly with Jari, Jani and Marko Ronkainen.

Finland

My first encounter with Scottish Instructors happened in Spring 2001 when Billy Haggerty and Hugh Russell conducted an annual weekend course in Kuusamo. That course was very exciting for me as it was my first weekend course and my first grading. Since then I've met Scottish Instructors a few times a year.

I have also visited Scotland twice, to date, and both times have been unforgettable. The most memorable times, surprisingly, are not related to training but to the people and especially how well we were welcomed both times. As for the training I very much enjoyed training outdoors. Training on the wet grass and mud has been a great experience. In these practises we all had a good time even though on occasion our faces have been pretty muddy. I would, on some future visit, like to climb up the mountain of which I have heard people talking.

I think that the relationship between Scottish and Finnish Instructors is very close and they have become friends through long co-operation. Exchange of information happens several times a year when Scottish Instructors visit Finland and when Finns visit Scotland.

Last spring in Kuusamo there was mention that the Shoto Budo website was being renewed and that there was going to be a special Finland section on the new website. It seemed very interesting because of the close connection between the Finns and the Scots. I was asked initially to help to produce that new section and I was keen to help to best of my ability. After the summer Richard Price asked me if I would be still interested in helping and if I would consider becoming a Finland correspondent for the website. I didn't have to think twice for my answer.

(Please contact Markus with any interesting news, articles or enquiries)

Other Content


Other Recent Articles

bars_red
logo logo